Werkvormen

Afhankelijk van de hulpvraag en de mate van problematiek gaan we met elkaar een therapie of training in. De werkvormen die we daarbij gebruiken zijn coaching, counseling  en supervisie.

Coaching

Coaching is het helpen en ondersteunen van iemand of een groep van mensen met een bepaald doel voor ogen. Coaching kent verschillende benaderingen en kan vrijwel overal plaatsvinden. Hierbij hoort dat je als cliënt het doel bepaald en dat de coach je vragen stelt en adviezen geeft, maar dat de beslissing en de verantwoordelijkheid bij jou als cliënt blijft liggen.

Lifecoaching

Lifecoaching is gericht op het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun persoonlijke leven. Een lifecoach helpt je bij het op orde brengen van je administratie, planning, financiën, contacten met instanties, enzovoort.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is het coachen van medewerkers in bedrijven en organisaties met als doel het oriënteren op je eigen loopbaan en de ontwikkeling daarin; zoals scholing, veranderen van functie, carrière switch, eigen bedrijf starten, enzovoort. Het is dus gericht op het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun werk en werkomgeving.

Personal coaching

Personal coaching is gericht op het ondersteunen en stimuleren van men