Wie zijn wij

Lifemaster is een sociale onderneming en maatschap van Erwin en Marjo Rengers. Op basis van jarenlange ervaring en opleidingen in het managen, doceren, onderwijzen, trainen, begeleiden, behandelen, coachen en counselen van mensen hebben wij de Lifemastermethode ontwikkeld die de basis vormt voor onze onderneming. Het is voor ons een uitdaging om mensen en/of groepen op een nieuw spoor te zetten.

Marjo Rengers (1962)

Mijn naam is Marjo Rengers. Na de Pedagogische Academie en de Kaderopleiding Handvaardigheid werkte ik 25 jaar als (stage)docent, mentor en inhoudelijk begeleider op het praktijkonderwijs van OSG Piter Jelles in Leeuwarden. De laatste tien jaar was ik beleidsontwikkelaar, waarvan vijf jaar bovenschools projectmanager Maatschappelijke stages voor de acht scholen van Piter Jelles. In dezelfde periode heb ik de opleiding Beeldende Therapie aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden afgerond. Daarnaast was ik meerdere jaren supervisor, docent en tutor van diverse groepen Pabo-studenten aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Sinds 2014 ben ik in het bezit van de titel Master of Social Work (MSW). Op dit moment ben ik manager en therapeut bij Lifemaster en adviseur van het project Meetingpoint. Ik richt mij met name op mensen en groepen in ontwikkelings- e