lifemaster en wijkteams

Wie zijn wij

Lifemaster is een sociale onderneming en maatschap van Erwin en Marjo Rengers. Op basis van jarenlange ervaring en opleidingen in het managen, doceren, onderwijzen, trainen, begeleiden, behandelen, coachen en counselen van mensen hebben wij de Lifemastermethode ontwikkeld die de basis vormt voor onze onderneming. Het is voor ons een uitdaging om mensen en/of groepen op een nieuw spoor te zetten.

Marjo Rengers (1962)

Mijn naam is Marjo Rengers. Na de Pedagogische Academie en de Kaderopleiding Handvaardigheid werkte ik 25 jaar als bevoegd docent, mentor en inhoudelijk begeleider op het praktijkonderwijs van OSG Piter Jelles in Leeuwarden. De laatste tien jaar was ik beleidsontwikkelaar, waarvan vijf jaar bovenschools projectmanager Maatschappelijke stages voor de acht scholen van Piter Jelles. In dezelfde periode heb ik mijn opleiding Vaktherapie aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden afgerond. Daarnaast was ik meerdere jaren supervisor, docent en tutor van diverse groepen Pabo-studenten aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Sinds 2014 ben ik in het bezit van de titel Master of Social Work (MSW). Op dit moment ben ik procesmanager en therapeut bij Lifemaster en adviseur van het project Meetingpoint. Ik richt mij met name op mensen en groepen in ontwikkelings- en veranderingsprocessen.

Ik ben aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische beroepen) en de NVBT/NVCT. Sinds april 2012 ben ik erkend als Geregistreerd Vaktherapeut door de SRVB en sinds januari 2018 als Geregistreerd Jeugdzorgwerker door de SKJ. Ik ben gecertificeerd ACT-trainer/coach sinds april 2017.

CV Marjo Rengers Linkedin

Erwin Rengers (1966)

Mijn naam is Erwin Rengers. Na de opleiding Sociale Dienstverlening aan de Hogeschool Haarlem heb ik gewerkt als projectleider en trajectbegeleider bij Reclassering Nederland, de Gemeente Heerenveen en Stichting SamenWerk. Na verloop van tijd heb ik de overstap gemaakt van de gemeente naar het bedrijfsleven en daarnaast de opleiding Personeel en Arbeid aan de NHL te Leeuwarden gevolgd met als specialisatie Loopbaanadvies en Re-integratie. Hierna heb ik diverse jaren gewerkt als loopbaancoach en re-integratieconsulent bij IWA arbeidsintegratie en Alexander Calder arbeidsintegratie. Vanaf 2011 werkte ik als coach, trainer, ambulant begeleider en coördinator voor Jan Arends GGZ. Inmiddels heb ik de opleiding Master of Social Work afgerond en werk ik volledig voor Lifemaster. Ik richt me in de praktijk op jongeren en volwassenen die op een keerpunt staan. Mijn focus daarbij ligt op een creatieve, onorthodoxe en innovatieve aanpak. Momenteel ben ik werkzaam als projectmanager van het project Meetingpoint Lifemaster; daarnaast werk ik als consultant van/voor het Talent Centrum Fryslan van de gemeente Leeuwarden.

Ik ben erkend als Geregistreerd Loopbaanprofessional/coach door de NOLOC sinds januari 2010 en gecertificeerd ACT-trainer/coach sinds april 2017.

CV Erwin Rengers Linkedin