Kindercoaching


In het kader van jeugdzorgroutes en groepstrainingen aan kinderen tot 12 jaar wordt onderstaande methodiek door Lifemaster ingezet. Het betreft het concept de Axenroos, ontwikkeld door psycholoog Ferdinand Cuvelier. 

Korte introductie en beschrijving van het concept Axenroos…’Als je goed oplet, kom je er achter dat mensen zich vaak net als dieren gedragen, ze nemen een bepaalde rol aan. Ieder mens kan verschillende rollen aannemen in het contact met andere mensen. Het is de kunst om in elke situatie te bekijken welke rol daar het beste bij past en als welk dier je je dus het beste kunt gedragen. De verschillende rollen die mensen aan kunnen nemen worden uitgebeeld door tien verschillende dieren: de uil, de leeuw, de bever, de pauw, het hert, de kat, de hond, de schildpad, de steenbok en de havik. Je kunt erachter komen hoe je jezelf en anderen ziet en hoe je in verschillende situaties het beste kunt reageren door één of meerdere dieren te kiezen. Je kunt de eigenschappen van de verschillende dieren herkennen en zelf bedenken welke rol jij vaak aanneemt. Alle dieren hebben een leuke (goedgemutste) en een minder leuke (slechtgemutste) kant’.

Deze methodiek gebruiken we bij trainingen en coaching op het gebied van sociale vaardigheid, weerbaarheid en assertiviteit; zowel in een groep als individueel. Dit kan thuis, op school of instelling of bij ons op de praktijk. Deze trainings- en coachingsroutes worden verzorgd door een van onze freelance medewerkers met een opleiding als sociaal pedagogisch hulpverlener en (werkzaam) als docent basisonderwijs.

De pauw
De pauw laat zijn mooiste veren zien. Hij durft ook de minder fraaie achterkant van zijn veren te laten zien. Iemand die zich gedraagt als een pauw toont zichzelf, stapt naar anderen toe, neemt contact op en biedt zich aan. Een goedgemutste pauw is gericht op beperkingen en talenten (h)erkennen, trots zijn, zich goed voelen en contact leggen. Een slechtgemutste pauw is gericht op opscheppen, zich steeds vooraan willen plaatsen, willen opvallen en pronken.
De schildpad
Wanneer hij bang is, verdrietig of moe, trekt de schildpad zich terug in zijn schild. Hij zegt geen ja en geen nee als je hem benadert. Kiezen valt hem moeilijk. Een mens die zich gedraagt als een schildpad, is onzeker, twijfelt en weet niet wat te doen. Een goedgemutste schildpad wordt gekenmerkt door tot rust komen, emoties toelaten, fouten toegeven en reflecteren. Een slechtgemutste schildpad wordt gekenmerkt door negatief denken, zich altijd het slachtoffer voelen, niet zichzelf kunnen zijn en zich laten overdonderen.
De bever
Bevers leven jarenlang in een hecht familieverband. Het zijn bovendien harde werkers: als dammenbouwers zorgen zij voor een aangepaste omgeving voor heel wat andere dieren. Bevers delen bezittingen met anderen. De goedgemutste bever is gericht op zich verantwoordelijk voelen, zorgen, attent zijn en hulp bieden. Een slechtgemutste bever is gericht op alles weggeven, iemand overbeschermen, teveel verwennen en andermans taken uitvoeren.

Deze trainings- en coachingsmethodiek is gebaseerd op en geïnspireerd door de Axenroos van Ferdinand Cuvelier.