Axenroos


In het kader van met name routes Specialistische Jeugdhulp wordt indien passend de interactieve werkmethode Axenroos door Lifemaster ingezet. Deze werkmethode is gebaseerd op het concept Stad van Axen, ontwikkeld door de Belgische psycholoog Ferdinand Cuvelier.

Hier een korte introductie en beschrijving van deze werkmethode. Als je goed om je heen kijkt zie je dat mensen een rol aannemen die je kunt vergelijken met bepaalde dieren. Ieder mens neemt verschillende rollen aan in het contact met andere mensen. Het is handig om te weten welke rol het beste past en als welk dier je je het beste kunt gedragen. De verschillende rollen die mensen aannemen vertalen we naar tien verschillende dieren: de uil, de leeuw, de bever, de pauw, het hert, de kat, de hond, de schildpad, de steenbok en de havik. Je kunt ontdekken hoe je jezelf ziet, hoe anderen je zien en hoe je het beste kunt reageren door één of meerdere dieren en hun eigenschappen bewust in te zetten bij interacties.

De werkmethode Axenroos zetten we in bij routes op het gebied van sociale vaardigheid, weerbaarheid en assertiviteit; zowel in de groep als individueel. Dit kan thuis, op school of bij ons op locatie. Deze routes worden verzorgd door medewerkers met een opleiding als creatief therapeut, sociaal pedagogisch hulpverlener en/of docent.

De pauw
De pauw laat zijn mooiste veren zien. Hij durft ook de minder fraaie achterkant van zijn veren te laten zien. Iemand die zich gedraagt als een pauw toont zichzelf, stapt naar anderen toe, neemt contact op en biedt zich aan. Een goedgemutste pauw is gericht op beperkingen en talenten (h)erkennen, trots zijn, zich goed voelen en contact leggen. Een slechtgemutste pauw is gericht op opscheppen, zich steeds vooraan willen plaatsen, willen opvallen en pronken.
De schildpad
Wanneer hij bang is, verdrietig of moe, trekt de schildpad zich terug in zijn schild. Hij zegt geen ja en geen nee als je hem benadert. Kiezen valt hem moeilijk. Een mens die zich gedraagt als een schildpad, is onzeker, twijfelt en weet niet wat te doen. Een goedgemutste schildpad wordt gekenmerkt door tot rust komen, emoties toelaten, fouten toegeven en reflecteren. Een slechtgemutste schildpad wordt gekenmerkt door negatief denken, zich altijd het slachtoffer voelen, niet zichzelf kunnen zijn en zich laten overdonderen.
De bever
Bevers leven jarenlang in een hecht familieverband. Het zijn bovendien harde werkers: als dammenbouwers zorgen zij voor een aangepaste omgeving voor heel wat andere dieren. Bevers delen bezittingen met anderen. De goedgemutste bever is gericht op zich verantwoordelijk voelen, zorgen, attent zijn en hulp bieden. Een slechtgemutste bever is gericht op alles weggeven, iemand overbeschermen, teveel verwennen en andermans taken uitvoeren.

Deze trainings- en coachingsmethodiek is gebaseerd op en geïnspireerd door de Axenroos van Ferdinand Cuvelier.