Methodiek


Lifemaster werkt op alle locaties, projecten en routes volgens de Lifemastermethode, waarbij we uitgaan van de persoonlijke en professionele hulpvraag van deelnemers. Onze aanpak doet niet alleen een beroep op verstand en gevoel, maar ook op allerlei vormen van creativiteit; zowel letterlijk als figuurlijk.

Lifemaster gaat bij alle werkprocessen uit van ‘Indian time’. In Noord-Amerika zien o.a. de Navaho- en Sioux-Indianen de tijd als circulair in plaats van lineair. Dit betekent dat er meer aandacht wordt besteed aan relaties dan aan deadlines en stiptheid. In circulaire tijdsbeleving zullen processen en situaties zich herhalen en worden herzien totdat iets compleet en helemaal voltooid is. Vanuit deze gedachte wordt er op de werkvloer van Lifemaster vooral geïnvesteerd in werkrelaties waardoor als vanzelfsprekend motivatie, werkplezier, (gezamenlijke) prestaties, trots en voldoening ontstaan.

Dit betekent niet dat je ergens ‘goed’ in hoeft te zijn, maar dat je gemotiveerd bent om anders te willen kijken, denken en handelen. Je kunt je eigen leven en ontwikkelingsproces sturen. Door allerlei oorzaken kunnen hierin blokkades optreden. Door bewustwording hiervan, wellicht het begrijpen waarom, kun je andere keuzes maken.

De Lifemastermethode is oplossingsgericht. Oplossingsgericht werken is een respectvolle en doelgerichte aanpak om snel verbetering tot stand te brengen op een prettige manier. Deze werkwijze is ontstaan in de psychotherapie en wordt nu toegepast op tal van terreinen.

Uitgangspunten van oplossingsgericht werken:

  • If it ain’t broke, don’t fix it
  • Find out what works and do more of it
  • Stop doing what doesn’t work and do something different

De Lifemastermethode is gebaseerd op de Circle of Courage (Bendtro, Brokenleg), de Individual psychologie (Adler en Dreikurs) en Oplossingsgericht werken (Insoo Kim Berg en Steve de Shazer) .

Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will understand.