Training


Training volgens de Lifemastermethode  is een combinatie van coaching en counseling waarin naast gesprekken ook met creatieve middelen wordt gewerkt. Training bij Lifemaster is erop gericht de gestelde doelen in korte tijd te bereiken. In het intakegesprek stellen we samen een persoonlijk en gericht programma op. Het hier en nu is het vertrekpunt en de gewenste situatie vormt je (streef)doel.

Hoe werkt het?

Training bij Lifemaster gebeurt in de vorm van gesprekken, doe-, teken- en schrijfopdrachten en oefeningen in creatief denken. Naast de sessies die ongeveer één keer per twee weken in onze praktijk plaatsvinden bestaat ook de mogelijkheid tot tussentijdse sessies per e-mail (e-training). De  trainer helpt je je mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen, realistische doelen te stellen en een plan van aanpak en een tijdpad te maken om de gestelde doelen te bereiken.

Bij de trainingen van Lifemaster gebruiken wij als uitgangspunt de Circle of Courage van Bockern, Bendtro en Brokenleg.  Dit is een filosofie die vooral in Canada en de Verenigde Staten veel wordt toegepast. In deze aanpak worden alternatieve strategieën aangegeven/toegepast voor het werken aan persoonlijke ontwikkeling.