Training


Een trainingsroute bij Lifemaster bestaat uit een combinatie van coaching en counseling waarin naast gesprekken met creatieve middelen wordt gewerkt. Deze routes zijn erop gericht gestelde doelen in korte tijd te bereiken. In een eerste gesprek stellen we met elkaar een persoonlijk en individueel programma op. Het hier en nu is het vertrekpunt en de gewenste situatie vormt je streefdoel. Trainingsroutes zijn gericht op het realiseren van een persoonlijk of professioneel doel. Tijdens de training werk je doelgericht naar de gewenste situatie toe.

Hoe werkt het?

Training bij Lifemaster gebeurt in de vorm van gesprekken, doe-, teken- en schrijfopdrachten en oefeningen in creatief denken. Naast de sessies die ongeveer één keer per twee weken in onze praktijk plaatsvinden bestaat ook de mogelijkheid tot tussentijdse sessies per e-mail (e-training). Je leert mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen, realistische doelen te stellen en een plan van aanpak en een tijdpad te maken om die doelen te bereiken.Bij deze aanpak worden alternatieve strategieën toegepast om te werken aan voortgang en ontwikkeling. Trainingsroutes vinden vooral plaats tijdens de werkateliers van Lifemaster (uitstroomroutes naar participatie en werk).

Om de vier sessies evalueren we de stand van zaken en stellen we de route indien nodig bij. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je begint met een trainingsroute waarin je gecoached wilt worden op een persoonlijk doel, maar dat je daarna dieper op persoonlijke blokkades in wilt gaan via een therapieroute.

Bij de trainingen van Lifemaster gebruiken wij als uitgangspunt de Circle of Courage van Bockern, Bender en Brokenleg. 

 

.