Locaties


Lifemaster ontwikkelt op locatie projecten op maat en zorgt voor professionele uitvoering. Het betreft dan projecten, routes en trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling, begeleiding, activering, dagbesteding, educatie, participatie en re-integratie.

Als ‘leverancier’, maar ook als partner of ontwikkelaar voor derden zetten wij graag onze kwaliteiten in om maatwerk te leveren. We hebben het dan over het opzetten van projecten, workshops en trainingen voor deelnemers, maar ook over scholing, supervisie en trainingen voor medewerkers. We gebruiken daarbij creativiteit om processen op gang te brengen en tot oplossingen te komen.

Veranderen is moeilijk en vraagt durf en kracht. Omdat wij ons toeleggen op het leveren van maatwerk komen we in het geval van externe projecten graag langs voor een vrijblijvend en oriƫnterend gesprek om wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen.

Werkwijze

Onze werkwijze is oplossingsgericht. Dit is een doelgerichte aanpak om snel verbetering tot stand te brengen op een prettige manier. Deze werkwijze is ontstaan in de psychotherapie en wordt nu toegepast op tal van terreinen. We maken gebruik van beeldmateriaal en creatieve werkvormen om  meer ‘out of the box’ te kunnen denken.

Uitgangspunten van oplossingsgericht werken

  • If it ain’t broke, don’t fix it
  • Find out what works and do more of it
  • Stop doing what doesn’t work and do something different