Wie we zijn


Lifemaster Leeuwarden is een sociale onderneming van Erwin en Marjo Rengers onder beheer van Superwise BV. Op basis van jarenlange ervaring en opleidingen in het managen, doceren, onderwijzen, trainen, begeleiden, behandelen, coachen en counselen van mensen hebben wij de Lifemastermethode ontwikkeld die de basis vormt voor onze onderneming. Het is voor ons een uitdaging om mensen en/of groepen op een nieuw spoor te zetten. Op alle locaties wordt gewerkt met zelforganiserende teams onder professionele begeleiding en supervisie. Hieronder een korte geschiedenis en introductie van de grondleggers van Lifemaster Leeuwarden.

Marjo Rengers MSW (1962)

Ik ben Marjo Rengers. Na de Pedagogische Academie en de Kaderopleiding Handvaardigheid werkte ik 25 jaar als mentor en docent Beeldende vorming en AVO op het praktijkonderwijs van Scholengemeenschap Piter Jelles Leeuwarden. De laatste tien jaar was ik hier stagecoordinator HBO en beleidsontwikkelaar en vijf jaar bovenschools projectmanager Maatschappelijke stages voor de acht scholen van Piter Jelles. In diezelfde periode heb ik de opleiding Vaktherapie aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden afgerond, waarna ik met mijn eigen praktijk ben gestart. Aansluitend was ik diverse jaren supervisor, docent en tutor van studenten aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Sinds 2014 ben ik in het bezit van de titel Master of Social Work (MSW). Mijn focus ligt bij systemisch werken met mensen en groepen in ontwikkelings- en veranderprocessen. Ik ben algemeen directeur van Lifemaster en procesmanager en monitor van alle routes op de locaties Meetingpoint, Matchpoint, 2Thepoint en Checkpoint.

Ik ben aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische beroepen) en de NVBT/NVCT. Sinds april 2009 ben ik Geregistreerd Vaktherapeut SRVB en sinds januari 2018 ben ik Geregistreerd Jeugdzorgwerker SKJ. Sinds april 2017 gecertificeerd ACT-trainer/coach.

Marjo Rengers Linkedin

Erwin Rengers MSW (1966)

Ik ben Erwin Rengers. Na de opleiding Sociale Dienstverlening aan de Hogeschool Haarlem heb ik gewerkt als projectleider en trajectbegeleider bij Reclassering Nederland, de Gemeente Heerenveen en Stichting SamenWerk. Na verloop van tijd heb ik een overstap gemaakt van gemeente naar bedrijfsleven en aansluitend de opleiding Personeel en Arbeid aan de NHL in Leeuwarden gevolgd met als specialisatie Loopbaanadvies en Re-integratie. Hierna heb ik diverse jaren gewerkt als loopbaancoach en re-integratieconsulent bij zowel IWA- als Alexander Calder arbeidsintegratie. Vanaf 2011 werkte ik als coach, trainer en co√∂rdinator voor Jan Arends GGZ. Ik heb de opleiding Master of Social Work (MSW) afgerond en richt mij op mensen en groepen die op een keerpunt in hun leven staan. Mijn focus ligt op een systemische, onorthodoxe en innovatieve aanpak. Ik ben zakelijk directeur van Lifemaster en projectmanager en co√∂rdinator van alle routes op de locaties Meetingpoint, Matchpoint, 2Thepoint en Checkpoint.

Ik ben erkend als Geregistreerd Loopbaanprofessional door de NOLOC sinds januari 2010 en gecertificeerd ACT-trainer/coach sinds april 2017.

Erwin Rengers Linkedin