Wie we zijn


Lifemaster is een sociale onderneming en maatschap van Erwin en Marjo Rengers. Op basis van jarenlange ervaring en opleidingen in het managen, doceren, onderwijzen, trainen, begeleiden, behandelen, coachen en counselen van mensen hebben wij de Lifemastermethode ontwikkeld die de basis vormt voor onze onderneming. Het is voor ons een uitdaging om mensen en/of groepen op een nieuw spoor te zetten.

Marjo Rengers MSW (1962)

Mijn naam is Marjo Rengers. Na de Pedagogische Academie en de Kaderopleiding Handvaardigheid werkte ik 25 jaar als mentor en docent Beeldende vorming en AVO op het praktijkonderwijs van Scholengemeenschap Piter Jelles te Leeuwarden. De laatste tien jaar was ik hier stagecoordinator HBO en beleidsontwikkelaar; waarvan vijf jaar bovenschools projectmanager Maatschappelijke stages voor de acht scholen van Piter Jelles. In diezelfde periode heb ik de opleiding Vaktherapie aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden afgerond, waarna ik met mijn eigen praktijk ben gestart. Aansluitend was ik meerdere jaren supervisor, docent en tutor van diverse groepen studenten aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Sinds 2014 ben ik in het bezit van de titel Master of Social Work (MSW). Ik ben algemeen directeur van Lifemaster en werkzaam als procesmanager, adviseur en coördinator van routes op locatie voor Meetingpoint, Matchpoint en 2Thepoint. Ik richt mij op mensen en groepen in ontwikkelings- en veranderingsprocessen.

Ik ben aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische beroepen) en de NVBT/NVCT. Sinds april 2012 ben ik Geregistreerd Vaktherapeut SRVB en sinds januari 2018 ben ik Geregistreerd Jeugdzorgwerker SKJ. Sinds april 2017 gecertificeerd ACT-trainer/coach.

Marjo Rengers Linkedin

Erwin Rengers MSW (1966)

Mijn naam is Erwin Rengers. Na de opleiding Sociale Dienstverlening aan de Hogeschool Haarlem heb ik gewerkt als projectleider en trajectbegeleider bij Reclassering Nederland, de Gemeente Heerenveen en Stichting SamenWerk. Na verloop van tijd heb ik de overstap gemaakt van de gemeente naar het bedrijfsleven en daarnaast de opleiding Personeel en Arbeid aan de NHL te Leeuwarden gevolgd met als specialisatie Loopbaanadvies en Re-integratie. Hierna heb ik diverse jaren gewerkt als loopbaancoach en re-integratieconsulent bij IWA arbeidsintegratie en Alexander Calder arbeidsintegratie. Vanaf 2011 werkte ik als coach, trainer, ambulant begeleider en coördinator voor Jan Arends GGZ. Inmiddels heb ik de opleiding Master of Social Work (MSW) afgerond en werk ik volledig voor Lifemaster. Ik richt me in de praktijk op jongeren en volwassenen die op een keerpunt staan. Mijn focus daarbij ligt op een onorthodoxe en innovatieve aanpak. Ik ben zakelijk directeur van Lifemaster en werkzaam als projectmanager, (loopbaan)coach en coördinator van routes op locatie voor Meetingpoint, Matchpoint en 2Thepoint.

Ik ben erkend als Geregistreerd Loopbaanprofessional door de NOLOC sinds januari 2010 en gecertificeerd ACT-trainer/coach sinds april 2017.

Erwin Rengers Linkedin