Op locatie


Lifemaster komt ook thuis of op de werkplek voor ondersteuning, begeleiding, (life)coaching en advies. Wij zetten graag onze kwaliteiten in om tot maatwerk te komen. In een aantal gevallen heeft het de voorkeur om aan huis of op je werkplek langs te komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de hulpvraag betrekking heeft op de thuis- of werksituatie of dat je je prettiger voelt in je eigen omgeving. Onder het werken op locatie verstaan we indien passend ook het werken met groepen. Hiervoor kunnen wij thema’s en workshops ontwerpen en organiseren naar wens.

Voor wie?

  • Voor mensen die begeleid willen worden in de eigen omgeving (werk of privé).
  • Voor mensen die om praktische/persoonlijke redenen prijs stellen op thuissessies.
  • Voor mensen met een hulpvraag specifiek gericht is op de thuissituatie.
  • Voor mensen die behoefte hebben aan steun bij gevoelige dilemma’s in hun leven.
  • Voor mensen die thuis aan de slag willen met een thema dat hen bezighoudt.
  • Voor mensen met eigen ideeën over de invulling, bijvoorbeeld wandelsessies.