Trajecten


Bij Lifemaster kun je kiezen voor therapie of training. Deze keuze hangt af van het probleem dat je wilt aanpakken en hoeveel inzicht je hierin zelf hebt.  Het kiezen voor therapie of training hoef je dan ook niet van te voren te doen. In het (gratis) kennismakingsgesprek kun je met ons je wensen bespreken en kunnen we je adviseren over therapie of training. Als je besluit met ons verder te gaan spreken we met elkaar een persoonlijk traject af.

Therapie

Lifemaster therapie is gericht op gedragsverandering. Je huidige gedrag is een gevolg van vroegere ervaringen en gewoonten. Door reflectie daarop krijg je inzicht in de invloed hiervan op je huidige gedrag. Van hieruit ga je werken aan verandering.

Training

Lifemaster training is met name gericht op het realiseren van een persoonlijk doel. Het hier en nu is het vertrekpunt en de gewenste situatie vormt je (streef)doel. Tijdens de training werk je doelgericht naar de gewenste situatie.

Na elke vier sessies evalueren we de voortgang en stellen we het traject indien nodig bij. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je begint met een trainingstraject waarbij je gecoached wilt worden op een persoonlijk doel, maar dat je daarna dieper op persoonlijke blokkades in wilt gaan tijdens een aantal therapiesessies.