Structuur


Bij Lifemaster werken we op elke locatie met een vergelijkbare dagstructuur en dezelfde uitgangspunten. Onze persoonlijke routes vinden plaats op en vanuit locaties en werkplekken in de wijk Heechterp-Schieringen en aan de Voorstreek in de binnenstad van Leeuwarden. De dagprogramma’s bestaan uit werkzaamheden en activiteiten in de vorm van arbeidsmatige, educatieve en creatieve projecten of een combinatie daarvan. Je draait een aantal dagdelen per week mee in projecten op een of meer van onze locaties. Bij participatie- en re-integratieroutes start je met dezelfde werkzaamheden als tijdens de projecten; daarnaast werk je toe naar een leer- of werkplek buiten Lifemaster om de stap naar school, opleiding of werk te maken. Je kunt in een groep werken, maar ook individueel als dat beter bij je past.

Doelstellingen routes en projecten Lifemaster

  • Het bieden van een dagstructuur en dagritme
  • Het bevorderen van het gevoel ergens bij te horen
  • Werken aan zelfredzaamheid, kracht en durf
  • Het gevoel gezien en gehoord te worden
  • Het bevorderen en versterken van eigenwaarde
  • Positieve sociale ervaringen opdoen
  • Erbij horen en meedoen op je eigen manier
  • Het ontwikkelen van nieuwe (werk)vaardigheden
  • Het activeren tot ontmoeten en meedoen
  • Persoonlijke ontwikkeling naar werk of school