Filosofie


Lifemaster hanteert een begeleidingsmethodiek die gebaseerd is op de filosofie ‘The Circle of Courage‘ (Bendtro & Brokenleg). Dit is een herstelgericht begeleidingsmodel dat in de VS en Canada wordt gebruikt om moed, passie en bezieling te ontwikkelen. Het model is gebaseerd op Amerikaans-indiaanse filosofieën rondom circulaire ontwikkelingsprocessen en heeft overeenkomsten met diverse westerse psychologische benaderingen (bijv. Adler en Maslov). De Circle of Courage kan curatief en preventief worden gebruikt. Balans tussen onderstaande delen van de cirkel is voorwaardelijk voor een zelfverzekerde, sociale en ontwikkelingsgerichte attitude. Zonder balans kunnen sociaal-emotionele en gedragsmatige belemmeringen ontstaan.

Belonging

De Spirit of Belonging komt voort uit de behoefte om erbij te horen en relaties aan te gaan. Het gevoel ergens bij te horen (gezin, groep, team, organisatie) zorgt voor je sociale basis. Die basis is nodig voor de ontwikkeling van je zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Mastery

De Spirit of Mastery komt voort uit de behoefte jezelf te ontwikkelen en overwinnen. Door het ontwikkelen van je competenties en vaardigheden (mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel) maak je verbinding met anderen. Hierdoor ontstaan inspiratie, motivatie en eigenwaarde.

Independance

De Spirit of Independance komt voort uit de behoefte aan autonomie. Deze Spirit ontwikkel je door het leren maken van eigen keuzes zonder dat er direct wordt ingegrepen. Je bent zelf in staat keuzes te maken met betrekking tot je gedrag en voelt je daar verantwoordelijk voor.

Generosity

De Spirit of Generosity komt voort uit de behoefte om bij te dragen aan de maatschappij. Door je talenten te delen en anderen te helpen, zonder dat je daar iets voor terug verwacht, ontstaat een gevoel van trots en geluk. Als je ervaart betrokken te zijn bij het welzijn van anderen leef je bewust, zorgzaam en verantwoordelijk.

What is life? It’s the flash of a firefly in the night, it’s the breath of a buffalo in the winter… it’s the little shadow that runs across the grass and loses itself in the sunset.