Matchpoint


Het Matchpoint van Lifemaster aan de Larixstraat nr. 8 te Leeuwarden is een dependance van het Meetingpoint. Dit betekent in de praktijk dat deelnemers van het Meetingpoint deelprogramma’s en routes voor persoonlijke ontwikkeling kunnen volgen op het Matchpoint. Het woord Matchpoint staat daarbij voor de optimale match tussen traject en project met de nadruk op een succesvolle doorstroom richting zelfredzaamheid, participatie, onderwijs en/of werk. Dit kunnen bijvoorbeeld maatwerkcombinaties maar ook persoonlijke arrangementen zijn. De interventies en instrumenten die beschikbaar zijn op het Matchpoint staan in het onderstaande aanbod. Naar keuze kan het aanbod uitgebreid worden n.a.v. de actuele vraag.

  • Educatie: basiseducatie, studie en loopbaan, huiswerkbegeleiding
  • Training: sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, arbeidstraining
  • Therapie: vaktherapie, narratieve therapie, ACT-therapie
  • Activiteiten: creatieve expressie/ambacht, spel/muziek
  • Coaching: lifecoaching, persoonlijke coaching, supervisie
  • Cursus: presenteren, solliciteren, styling/make-up
  • Workshop: weerbaarheid, opvoeden, vrijetijdsbesteding
  • Counseling: levensvragen, zingeving, verwerking
  • Loopbaancoaching: zelfonderzoek, beroepskeuzetest, loopbaanadvies
  • Re-integratie: sociale activering, (werk)stages, jobcoaching
matchpoint-02 matchpoint-01 matchpoint-03

Met behulp van het Instrumentenboek van Matchpoint kan de deelnemer samen met zijn begeleider een arrangement samenstellen dat past bij zijn persoonlijke doelen en toekomstperspectief. De organisatie regelt vervolgens de invulling, de uitvoering, de begeleiding en inroostering van de diverse persoonlijke programma’s. Het feit dat Matchpoint een aparte locatie is bevordert de leer- en werkhouding van de deelnemers.

Het instroommoment en de criteria en mogelijkheden daarvoor worden per deelnemer in kaart gebracht omdat iedereen in aanmerking komt voor extra ondersteuning en begeleiding op het Matchpoint. Aansluitend wordt een planning opgesteld en gehanteerd bij de volgorde van instroom van de diverse deelnemers. Daarbij zijn een goede werkhouding en een duidelijk gerichte motivatie voorwaardelijk voor deelname.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het Matchpoint is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de hulp- of leervraag wordt besproken met deelnemer, begeleider en/of verwijzer. Hierna wordt in samenspraak een persoonlijk arrangement opgesteld voor een af te spreken periode. De aanvraag verloopt via de projectmanager van het Meetingpoint, dhr. Erwin Rengers. Deelnemers kunnen daarnaast worden voorgedragen door wijkteams, UWV, gemeente en andere verwijzers.

CONTACT OPNEMEN