Durf geweldig te zijn
Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn…onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.Nelson Mandela
drummergrijs

Loopt je leven niet zoals je graag zou willen of heb je het idee dat je er niet echt grip op krijgt? Grote kans dat je meer energie steekt in het in balans houden van de situatie, dan in het veranderen daarvan. Veranderen is moeilijk en vraagt durf en kracht. Heb je de moed en de wil om echt iets in je leven te veranderen dan kunnen wij je gids zijn bij het vinden van routes naar ruimte, acceptatie, succes, erkenning, aandacht, begrip en structuur. Als je anders durft te kijken en te handelen dan je gewend bent zul je ontdekken dat het leven (weer) de moeite waard kan zijn. Het is voor ons een uitdaging om mensen en groepen op een nieuw spoor te zetten! Kijk voor een impressie van Lifemaster en actuele nieuwsfoto’s- en feiten op de facebookpagina’s van het Meetingpoint, Matchpoint, Vintageshop2Thepoint en Checkpoint.

Lifemaster is een sociale onderneming, wij investeren in persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning van jongeren en volwassenen. Tijdens onze routes gebruiken we werkvormen als coaching, counseling en supervisie. De veer in ons logo staat voor onze oplossingsgerichte werkwijze waarbij de hand verwijst naar heling door creativiteit. Met betrekking tot achtergronden als AD(H)D, ASS, PDD-NOS en andere specifieke hulpvragen hebben wij een ruime ervaring opgebouwd. Wij bieden routes via de Jeugdwet, Onderwijszorg, WMO, WLZ (in overleg), UWV, Re-integratie en Forensische zorg. Lifemaster heeft in oktober 2018 een interne audit laten uitvoeren door Bureau Lagro. Daaruit is gebleken dat Lifemaster een kwaliteitssysteem voert conform de eisen gesteld door SDF. We zijn blij met het onderstaande citaat van auditor Andrea Lagro na een inspirerende middag:

‘Ik ben onder de indruk van de professionaliteit van Lifemaster, de continue drive tot het verbeteren van de organisatie en de geleverde zorg met hoog in het vaandel de cliënt en het doel deze de regie (weer) in eigen hand te geven. Door- en uitstroom zijn daarbij de toverwoorden!’. Daarnaast is Lifemaster in juli 2019 geauditeerd, gecertificeerd en geaccrediteerd volgens de HKZ-normering Zorg en Welzijn. In januari 2020 is Lifemaster geauditeerd en toegetreden tot Coöperatie Dichtbij. Vanaf januari 2021 werkt Lifemaster voor de uitvoering van WMO-trajecten in Leeuwarden samen met Windkracht 058.

Projecten Lifemaster

Lifemaster ontwikkelt projecten op maat en zorgt voor professionele uitvoering. Het betreft projecten en routes door-en uitstroom op het Meetingpoint voor dagbesteding, dagstructuur en (thuis)ondersteuning, op het Matchpoint voor educatie, studie, coaching en creatieve expressie of therapie en bij Vintageshop 2Thepoint voor participatie, re-integratie en uitstroom naar werk. Op dit moment investeert Lifemaster in het project en de locatie Checkpoint met als focus acquisitie, (ver)werving van arbeid en loopbaanroutes.

Finalisatie Lifemaster

De visie waar we bij Lifemaster en op onze projecten mee werken is gebaseerd op de Amerikaans-indiaanse filosofie ‘Circle of Courage’. In deze filosofie staat het begrip ‘belonging’ oftewel ‘erbij horen’ centraal. Onze medewerkers zijn toegewijd en betrokken en sluiten aan bij cliënten en deelnemers. Het doel is om met elkaar tot een goede werkrelatie te komen zodat ‘belonging’ in de praktijk door iedereen wordt ervaren. Wij vinden dat ieder mens voor een evenwichtige ontwikkeling in elk geval één persoon nodig heeft die gelooft in hem of haar. Daarnaast is een goede werkrelatie een voorwaarde voor succesbeleving, motivatie, durf en zelfvertrouwen.

De missie van Lifemaster is samen vormgeven aan ontmoeting en ontwikkeling, waarbij we toewerken naar een balans tussen relatie en prestatie. Vroeger waren er stammen om bij te horen en nieuwe generaties op te vangen. In onze huidige westerse samenleving zijn we die stammen als opvang verloren. Lifemaster wil één van de nieuwe ‘stammen’ zijn waar mensen ondersteund en gevormd worden. Het bovenstaande begrip: ‘je hoort erbij’ vertalen we in dat kader naar: ‘Je bent een tien en je blijft een tien’ in allerlei settings en routes voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, individueel en in de groep.

‘A bird does not sing because it has an answer, it sings because it has a song’ (Maya Angelou)