Wat we doen


Lifemaster is een sociale onderneming voor persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning met vier locaties in Leeuwarden onder beheer van Superwise BV. Het Meetingpoint aan de Larixstraat 16 is een werk- en ervaringsproject voor jongeren en volwassenen in de wijk Heechterp-Schieringen. Vanuit deze locatie verzorgen wij programma’s en routes voor dagstructuur, begeleiding, werkervaring, participatie, re-integratie en activering op maat. Deze locatie is daarnaast een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk voor bewoners, professionals, ondernemers en vernieuwers. Verderop aan de Larixstraat 8 heeft Lifemaster een tweede locatie genaamd Matchpoint met vele routes en mogelijkheden voor educatie, studiebegeleiding, training, coaching, counseling en creatieve expressie of therapie. Onze derde locatie is Vintageshop 2Thepoint aan de Voorstreek nr. 10 in het centrum van Leeuwarden. Hier kunnen jongeren en volwassenen terecht voor routes activering, werkervaring, participatie, re-integratie en werkstages. De vierde locatie van Lifemaster is het projectbureau Checkpoint aan de Larixstraat nr. 2. Hier worden innovatieve en flexibele projecten uitgevoerd in samenwerking met de andere drie locaties van Lifemaster en diverse externe partners en instellingen.

‘Durf geweldig te zijn’

Dit citaat van Marianne Williamson inspireert ons en onze medewerkers bij het aangaan van projecten, trajecten en routes met deelnemers. Wij werken aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid, kracht en durf, waarbij zowel kwetsbaarheid als weerbaarheid er mogen zijn. Onze aanpak gaat uit van maatwerk waarbij de vraag van de deelnemer centraal staat. Al onze routes worden uitgevoerd onder supervisie van bevoegde en ervaren professionals.

Expertise

We bieden routes via WMO, Specialistische Jeugdhulp, Onderwijszorg, Participatiewet, UWV en Forensische Zorg gericht op door- en uitstroom met als focus ‘zo snel als kan en zo lang als nodig’. Wij hebben extra ervaring en expertise in huis als het gaat om meervoudige problematiek als LVG, AD(H)D en ASS. Onze medewerkers zijn multifunctioneel en multidisciplinair inzetbaar in het kader van ondersteunen, begeleiden, coachen, counselen, trainen en behandelen gericht op persoonlijke maatwerktrajecten- en routes.

Bekostiging

Bekostiging van trajecten en routes kan via de WMO (ZIN en PGB), Jeugdwet, UWV, Sociale Zaken of de Zorgverzekering. Per januari 2021 voert Lifemaster WMO-trajecten in het verzorgingsgebied Leeuwarden uit in opdracht van Windkracht 058 en Onderwijstrajecten in samenwerking met o.a. Steunpunt Zorg en Onderwijs. Voor specifieke arrangementen werken wij op offertebasis, waarbij wij altijd openstaan voor resultaatgericht overleg en optimale afstemming.

Neem contact op voor meer informatie.