Coaching


Coaching is het helpen en ondersteunen van iemand of een groep van mensen met een bepaald doel voor ogen. Coaching kent verschillende benaderingen en kan vrijwel overal plaatsvinden. Hierbij hoort dat je als cliënt het doel bepaalt en dat de coach je vragen stelt en adviezen geeft, maar dat de beslissing en de verantwoordelijkheid bij jou als cliënt blijft liggen.

Lifecoaching

Lifecoaching is gericht op het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun persoonlijke leven. Een lifecoach helpt je bij het op orde brengen van je administratie, planning, financiën, contacten met instanties, enzovoort.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is het coachen van medewerkers in bedrijven en organisaties met als doel het oriënteren op je eigen loopbaan en de ontwikkeling daarin; zoals scholing, veranderen van functie, carrière switch, eigen bedrijf starten, enzovoort. Het is dus gericht op het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun werk en werkomgeving.

Personal coaching

Personal coaching is gericht op het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun persoonlijke en professionele leven. Een personal coach helpt je onder meer bij het (her)vinden van energie, motivatie, een gezonde balans tussen werk en privé en het vinden van een levenskoers.

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen, het benutten van ongebruikte mogelijkheden, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en het gaat er om dat je doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Counseling is geschikt voor mensen met emotionele en/of psychosociale vragen. Counseling kent drie kernbegrippen: empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie.

Empathie staat voor ‘de wil om te begrijpen’. Bij acceptatie gaat het erom dat een counselor alle gedachten, gevoelens en belevingen van jou als cliënt accepteert. Op die manier leer je dat je je eigen gedachten, gevoelens en belevingen ook mag accepteren. Congruentie slaat op het ‘echt’  zijn van de counselor. Dat betekent dat hij/zij oprecht en echt moet zijn in hetgeen hij verbaal en non-verbaal aan jou vertelt. Op die manier leer je als vanzelf om ook congruent gedrag te vertonen.

Counseling richt zich op het ‘hier-en-nu’. Jijzelf bent de  persoon die uiteindelijk bepaalt welke hulp je nodig hebt.

Supervisie

Het doel van supervisie is dat je regisseur wordt van je eigen leven en weet waar je bezieling, kracht en plezier liggen. Ieder mens heeft kwaliteiten maar soms zijn ze verborgen en is er moeite voor nodig om ze te zien.

In supervisie sta je stil bij eigen (werk)ervaringen, je kijkt kritisch naar jezelf en je manier van werken, Er wordt gezocht naar antwoorden op vragen als: wat ben ik aan het doen, wat bevalt me niet, hoe wil ik het wel gaan doen, waar ben ik nu en waar moet het naar toe? Je hebt de mogelijkheid in supervisie om je gedachten te verwoorden, beter inzicht in jezelf en je situatie te krijgen en vervolgens veranderingen te realiseren in wat je doet. Je eigen concrete ervaringen zijn daarbij het uitgangspunt.

  • Supervisie leert je om bewust om je heen te kijken
  • Supervisie leert je verkennen hoe je een volgende stap kan nemen
  • Supervisie leert je ontdekken wat er in je “rugzak” zit
  • Supervisie betekent dat je even stilstaat en afstand neemt
  • Supervisie leert je om te genieten van je succes
  • Supervisie is een moment van reflectie op jezelf en je werk
  • Kortom: supervisie is voor iedereen die toe is aan verandering, keuzes, inspiratie, balans, uitdaging, (h)erkenning, plezier, ontwikkeling, zelfver- trouwen en ontspanning.