Coaching


Naast algemene begeleiding biedt Lifemaster in het kader van persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning diverse vormen van coaching aan. Daarbij kunnen werkvormen als counseling en supervisie ingezet worden. In gezamenlijk overleg worden hiervoor doelen vastgesteld en advies gegeven hoe deze het beste bereikt kunnen worden. Hieronder worden de uitgebreide mogelijkheden voor begeleiding bij Lifemaster verder toegelicht.

Lifecoaching

Lifecoaching bij Lifemaster is gericht op ondersteuning en coaching in je persoonlijke leven. Je wordt bijvoorbeeld geholpen bij het op orde brengen van je administratie, planning, financiën, contacten met instanties enzovoort.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching bij Lifemaster is gericht op je loopbaan en ontwikkeling zoals scholing, verandering van functie, carrière-switch, een eigen bedrijf starten enzovoort. Loopbaancoaching is gericht op het ondersteunen, coachen en stimuleren van mensen in hun werk en werkomgeving.

Personal coaching

Personal coaching bij Lifemaster is gericht op vitaliteit, ondersteuning en coaching in je persoonlijke en professionele leven. Een personal coach helpt je onder meer bij het (her)vinden van energie, motivatie, een gezonde balans tussen werk en privé en het vinden van een levenskoers.

Counseling

Counseling bij Lifemaster is een laagdrempelige en vraaggerichte vorm van hulpverlening. De focus ligt bij ondersteuning aangaande persoonlijke problemen, het vinden van antwoorden op levensvragen en het beter benutten van mogelijkheden. Je investeert in eigen kracht en regie bij het omgaan met  emotionele en psychosociale vragen. Counseling kent drie kernbegrippen, te weten: ‘empathie’, ‘onvoorwaardelijke acceptatie’ en ‘congruentie’.

‘Empathie’ staat voor interesse, betrokkenheid en wederkerigheid in het contact. Het begrip ‘onvoorwaardelijke acceptatie’ betekent dat al je gedachten, gevoelens en belevingen onvoorwaardelijk geaccepteerd worden. Het kernbegrip ‘congruentie’ gaat over het ervaren van echtheid en oprechtheid in de gesprekken. Kort samengevat richt counseling zich vooral op het beter functioneren in het hier en nu.

Supervisie

Het doel van supervisie bij Lifemaster is dat je regisseur wordt van je eigen leven en er achter komt waar je kracht en je plezier liggen. Ieder mens heeft verborgen kwaliteiten die soms wat investering kosten om ze zelf te zien.

In supervisie sta je samen stil bij ervaringen en kijk je naar jezelf en je manier van werken. Je vindt antwoorden op vragen als: wat ben ik aan het doen, wat bevalt me niet, hoe wil ik het wel gaan doen, waar ben ik nu en waar moet het naar toe? Je leert je gedachten verwoorden, krijgt  beter inzicht in jezelf en je situatie en  leert   veranderingen aanbrengen in wat je doet. Je eigen ervaringen en inbreng zijn daarbij het uitgangspunt.

  • Supervisie leert je om bewust om je heen te kijken
  • Supervisie leert je verkennen hoe je een volgende stap kan nemen
  • Supervisie leert je ontdekken wat er in je ‘rugzak’ zit
  • Supervisie betekent dat je even stilstaat en afstand neemt
  • Supervisie leert je om te genieten van je succes
  • Supervisie is een moment van reflectie op jezelf en je werk<