Coaching


Coaching bij Lifemaster betekent het ondersteunen van mensen met een bepaald doel voor ogen. Lifemaster biedt naast coaching ook benaderingen als counseling en supervisie. Je bepaalt als cliënt in overleg je persoonlijke doel waarbij je vragen kunt stellen en advies krijgt hoe je dat doel via welke benadering het beste kunt bereiken. De verantwoordelijkheid en input voor de voortgang liggen voor een groot deel bij jou als client. Hieronder worden de verschillende vormen van coaching en benaderingen toegelicht.

Lifecoaching

Lifecoaching bij Lifemaster is gericht op ondersteuning in je persoonlijke leven. Je wordt bijvoorbeeld geholpen bij het op orde brengen van je administratie, planning, financiën, contacten met instanties enzovoort.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching bij Lifemaster betreft coaching gericht op je loopbaan en ontwikkeling daarin zoals scholing, verandering van functie, carrière switch, een eigen bedrijf starten enzovoort. Loopbaancoaching is gericht op het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun werk en werkomgeving.

Personal coaching

Personal coaching bij Lifemaster is gericht op ondersteuning in je persoonlijke en professionele leven. Een personal coach helpt je onder meer bij het (her)vinden van energie, motivatie, een gezonde balans tussen werk en privé en het vinden van een levenskoers.

Counseling

Counseling bij Lifemaster is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling is ondersteuning bij het oplossen en omgaan met problemen, het vinden van antwoorden op vragen en het benutten van ongebruikte mogelijkheden. De bedoeling is dat je gericht gaat handelen om je doelen te bereiken als het gaat om emotionele en psychosociale vragen. Counseling kent drie kernbegrippen: ‘empathie’, ‘onvoorwaardelijke acceptatie’ en ‘congruentie’.

‘Empathie’ staat voor echte interesse en betrokkenheid van de coach bij de client. Bij het begrip ‘onvoorwaardelijke acceptatie’ is het van belang dat alle gedachten, gevoelens en belevingen van jou als cliënt geaccepteerd worden. Op die manier leer je je eigen gedachten en gevoelens zelf ook te accepteren. Het begrip ‘congruentie’ gaat over het echt en oprecht zijn van de coach. Op die manier leer je zelf ook congruent gedrag te vertonen. Counseling richt zich op het functioneren in het hier en nu waarbij je zelf bepaalt welke hulp je precies nodig hebt.

Supervisie

Het doel van supervisie bij Lifemaster is dat je regisseur wordt van je eigen leven en weet waar je kracht en plezier liggen. Ieder mens heeft kwaliteiten maar soms zijn ze verborgen en is er moeite voor nodig om ze te zien.

In supervisie sta je stil bij eigen ervaringen en kijk je kritisch naar jezelf en je manier van werken. Je zoekt naar antwoorden op vragen als: wat ben ik aan het doen, wat bevalt me niet, hoe wil ik het wel gaan doen, waar ben ik nu en waar moet het naar toe? Je kunt je gedachten verwoorden, krijgt  beter inzicht in jezelf en je situatie te en gaat vervolgens veranderingen realiseren in wat je doet. Je eigen concrete ervaringen en inbreng zijn daarbij het uitgangspunt.

  • Supervisie leert je om bewust om je heen te kijken
  • Supervisie leert je verkennen hoe je een volgende stap kan nemen
  • Supervisie leert je ontdekken wat er in je ‘rugzak’ zit
  • Supervisie betekent dat je even stilstaat en afstand neemt
  • Supervisie leert je om te genieten van je succes
  • Supervisie is een moment van reflectie op jezelf en je werk