Therapie


cascade

Therapeutische routes bij Lifemaster bestaan uit een combinatie van behandelen en counselen. Er wordt in woord en beeld gewerkt aan veranderings-, ontwikkelings- en acceptatieprocessen.  Deze routes zijn erop gericht om door middel van creatieve expressie met je hulpvraag aan het werk te gaan. Het gaat verder dan alleen over je problemen te praten. Je geeft ze vorm en kunt ze letterlijk onder ogen zien. Therapeutische routes bij Lifemaster zijn gericht op gedragsverandering. Je huidige gedrag is een gevolg van vroegere ervaringen en gewoonten. Door reflectie daarop krijg je inzicht in de invloed hiervan op je huidige gedrag. Van hieruit ga je werken aan verandering.

Hoe werkt het?

Er wordt tijdens de sessies een proces in gang gezet waardoor de last of klacht die je ervaart vermindert of verdwijnt. Je werkt in het atelier waar je verschillende materialen ter beschikking staan. Het proces komt op gang door de wijze waarop de opdrachten worden aangeboden en de betekenis die je eraan geeft. Terwijl je bezig bent krijg je de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen. Door deze nieuwe ervaringen te herkennen, erkennen en toe te passen in het dagelijks leven verandert de wijze waarop je problemen tot nu toe hebt  benaderd. Therapeutische routes vinden vooral plaats tijdens de zorgateliers van Lifemaster (instroomroutes naar activering en partcipatie). 

Om de vier sessies evalueren we de voortgang en stellen we de route indien nodig bij. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je begint met een therapeutische route waarbij je dieper in wilt gaan op je persoonlijke blokkades en dat je vervolgens via een trainingsroute gericht gaat werken aan persoonlijke of professionele doelen.

Tijdens therapiesessies werken we bij Lifemaster vooral met de Individual Psychologie van Adler en Dreikurs.