Therapie


cascade

Therapie bij Lifemaster is een combinatie van behandelen en counselen. Er wordt niet alleen met woorden maar ook met beelden gewerkt om veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatie- processen te bewerkstelligen.  Deze vorm van therapie is erop gericht om door middel van creativiteit met je hulpvraag aan het werk te gaan. Het is dus anders dan alleen over je problemen te praten. Je geeft ze vorm en kunt ze letterlijk onder ogen zien.

Hoe werkt het?

Er wordt tijdens de therapiesessies een proces in gang gezet waardoor de last of klacht die je ervaart vermindert of verdwijnt. Je werkt in het atelier waar je verschillende materialen ter beschikking staan. Het proces komt op gang door de wijze waarop de opdrachten worden aangeboden en de betekenis die je eraan geeft. Terwijl je bezig bent krijg je de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen. Door deze nieuwe ervaringen te herkennen, erkennen en toe te passen in het dagelijks leven verandert de wijze waarop je problemen tot nu toe hebt  benaderd.

Tijdens therapiesessies werken we bij Lifemaster vooral met de Individual Psychologie van Adler en Dreikurs.