Psychologie


Lifemaster baseert zich in psychologisch opzicht op de inzichten van psychiater dr. Alfred Adler (1871-1937) en de Individual psychologie. Deze psychologie gaat uit van het totaalbeeld van de mens in zijn omgeving en wordt ook wel ‘Gestaltbenadering‘ genoemd. Een fundamenteel principe van deze benadering is dat alle menselijk gedrag doelgericht is en dat het gedrag betekenis krijgt binnen de context, het systeem en de doelen van de persoon in kwestie. Doelen kunnen in die zin anders gericht zijn en afwijkend gedrag veroorzaken. Deze benadering gaat onder meer uit van de volgende vier doelstellingen.

Aandacht  

Het eerste gerichte doel is aandacht: als je het gevoel hebt er niet bij te horen trek je onbewust de conclusie: ‘alleen als ik aandacht krijg, ben ik van waarde en hoor ik erbij. Je gaat extra je best doen om speciaal te zijn.

Macht  

Als je streven erbij te horen niet lukt door middel van aandacht, ga je door met het volgende doel: het verkrijgen van macht. Macht betekent dat je anderen naar je hand zet. Je kunt daarvoor zowel je zwakheid als je kracht gebruiken.

Wraak  

Als je ontmoedigd bent en tot de conclusie komt dat je ook door het gebruik van macht er niet bij hoort, ga je een derde doel nastreven, namelijk wraak. Je bent gekwetst en je gaat over tot extreme maatregelen om je te laten gelden.

Onvermogen  

Als ook deze poging erbij te horen mislukt ga je het vierde doel nastreven: dat van onvermogen. Je doet geen enkele poging meer om erbij te horen en iets te betekenen. Je doel erbij te horen is er een geworden van ‘laat me met rust’.

May the stars carry your sadness away, may the flowers fill your heart with beauty, may hope forever wipe away your tears, and above all… may silence make you strong.