Meetingpoint


Het Meetingpoint van Lifemaster aan de Larixstraat nr. 16 te Leeuwarden is de grootste locatie van Lifemaster. Hier wordt gewerkt met interne en externe werk- en participatieroutes in de wijk Heechterp-Schieringen en andere wijken in Leeuwarden en omstreken. Het Meetingpoint staat bekend om de combinatie jongerenwerk en participatie met de nadruk op dagstructuur/dagprogramma’s. Op onze interne werkplekken kan naar behoefte, interesse en vermogen gewerkt worden in de keuken, de werkplaats, het atelier en de tuin of aan service,-facilitair- en kluswerk. Wij zijn in Leeuwarden, Waadhoeke, Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen gecontracteerd voor WMO, WLZ, Specialistische Jeugdhulp en Re-integratie. Daarnaast bieden wij diverse UWV- en Onderwijszorgtrajecten. Kijk voor maatwerk(combinaties), mogelijkheden en bekostiging op onze contactpagina.

Op het Meetingpoint werken we met persoonlijke, individuele-en/of groepsprogramma’s voor jeugd, jongeren en volwassenen die een route volgen via Lifemaster. Dat betekent allerlei vormen van meedoen, ontmoeting, (thuis)ondersteuning, dagstructuur en dagprogramma’s, maar ook sociale activering en (job)coaching op/via een plek die al jarenlang in verbinding staat met de wijken van Leeuwarden. Deze locatie is dan ook een bekend trefpunt voor jongeren, professionals, buurtbewoners, ondernemers en vernieuwers.

Master your life

Lifemaster werkt aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid, kracht en durf. Onze aanpak gaat uit van maatwerk waarbij we rekening houden met de vraag en doelstelling van de deelnemer. Lifemaster heeft veel ervaring en expertise in huis als het gaat om werken met meervoudige problematiek als LVG, AD(H)D en ASS. Onze medewerkers zijn sterk in begeleiden, coachen, counselen, trainen, doceren en behandelen vanuit de persoonlijke leer- en hulpvraag van de deelnemer. Verwijzen en aanmelden kan via het wijk-of gebiedsteam, de gemeente, de huisarts, het UWV, onderwijsinstellingen, regionale expertisecentra voor Specialistische Jeugdhulp en via collega-instellingen.

CONTACT OPNEMEN