lifemaster en wijkteams

Welkom

Loopt je leven niet zoals je graag zou willen? Heb je het idee dat je geen greep meer op je leven hebt? De kans is groot dat je meer energie steekt in het in balans houden van de situatie, dan in het veranderen daarvan. Veranderen is moeilijk en vraagt durf en kracht. Heb je de moed en de wil om echt iets in je leven te veranderen dan kunnen wij je gids zijn bij het vinden van ruimte, acceptatie, succes, erkenning, aandacht, begrip en structuur. Als je anders durft te kijken en te handelen dan je gewend bent zul je ontdekken dat het leven (weer) een uitdaging kan zijn. Het is voor ons een uitdaging om mensen en groepen op een nieuw spoor te zetten

Lifemaster is een sociale onderneming. Wij investeren in de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en volwassenen. In ons aanbod therapie en training gebruiken we werkvormen als (life)coaching, counseling en supervisie. De veer in ons logo staat voor onze oplossingsgerichte werkwijze waarbij de hand verwijst naar heling door creativiteit. Met betrekking tot achtergronden als ADHD, ASS, PDD-NOS en andere specifieke hulpvragen hebben wij een ruime ervaring opgebouwd.

Durf geweldig te zijn

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn

Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn

Nelson Mandela

drummergrijs

Projecten Lifemaster

Lifemaster ontwikkelt projecten op maat en zorgt voor professionele uitvoering. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten als het Meetingpoint, gericht op dagbesteding en (thuis)ondersteuning en aansluitend het M@tchpoint, gericht op doorstroom naar zelfredzaamheid, participatie, scholing en werk.

Finalisatie Lifemaster

De visie waarmee we bij Lifemaster en op onze projecten werken is gebaseerd op de Amerikaans-indiaanse filosofie ‘Circle of Courage’. In deze filosofie staat het begrip ‘belonging’ oftewel ‘erbij horen’ centraal. Onze medewerkers zijn toegewijd en betrokken en sluiten aan bij cliënten en deelnemers. Het doel is om met elkaar tot een goede werkrelatie te komen zodat ‘belonging’ in de praktijk door iedereen wordt ervaren. Wij vinden dat ieder mens voor een evenwichtige ontwikkeling in elk geval één persoon nodig heeft die gelooft in hem of haar. Daarnaast is een goede werkrelatie een voorwaarde voor succesbeleving, motivatie en meer zelfvertrouwen.

De missie van Lifemaster is samen vormgeven aan ontmoeting en ontwikkeling, waarbij we toewerken naar een balans tussen relatie en prestatie. Vroeger waren er stammen om bij te horen en nieuwe generaties op te vangen. In onze huidige westerse samenleving zijn we die stammen als opvang verloren. Lifemaster wil één van de nieuwe ‘stammen’ zijn waar mensen ondersteund en gevormd worden. Het bovenstaande begrip: ‘je hoort erbij’ vertalen we in dat kader op onze projecten naar: ‘Je bent een tien en je blijft een tien’ in allerlei participatie-, educatie- en werksettings.

‘A bird does not sing because it has an answer, it sings because it has a song’ (Maya Angelou)